Sản phẩm

mỗi trang
Xe tải isuzu 2.8 tấn thùng kín QKR77HE4

Xe tải isuzu 2.8 tấn thùng kín QKR77HE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 2800 Kg --- Tùy chọn : 1990 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1770 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng kín QKR77HE4

Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng kín QKR77HE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 1990 Kg --- Tùy chọn : 2800 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1870 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 2.9 tấn thùng bạt QKR77HE4

Xe tải isuzu 2.9 tấn thùng bạt QKR77HE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 2900 Kg --- Tùy chọn : 1990 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1770 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng bạt QKR77HE4

Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng bạt QKR77HE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 1990 Kg --- Tùy chọn : 2900 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 4350 x 1750 x 1870 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 2.4 tấn thùng kín QKR77FE4

Xe tải isuzu 2.4 tấn thùng kín QKR77FE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 2350 Kg - Tùy chọn : 1790 Kg hoặc 1000 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 1.8 tấn thùng kín QKR77FE4

Xe tải isuzu 1.8 tấn thùng kín QKR77FE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 1790 Kg - Tùy chọn : 2350 Kg hoặc 1000 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải ISUZU 1 tấn thùng kín QKR77FE4

Xe tải ISUZU 1 tấn thùng kín QKR77FE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 1000 Kg - Tùy chọn : 1790 Kg hoặc 2350 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 2.4 tấn thùng bạt QKR77FE4

Xe tải isuzu 2.4 tấn thùng bạt QKR77FE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 2400 Kg - Tùy chọn : 1000 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 1.4 tấn thùng bạt QKR77FE4

Xe tải isuzu 1.4 tấn thùng bạt QKR77FE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 1000 Kg - Tùy chọn : 2400 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 3 tấn thùng lửng QKR77HE4

Xe tải isuzu 3 tấn thùng lửng QKR77HE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 1000 Kg - Tùy chọn : 2400 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 2.5 tấn thùng lửng QKR77FE4

Xe tải isuzu 2.5 tấn thùng lửng QKR77FE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 2400 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 400 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 3.5 tấn thùng kín NPR85KE4

Xe tải isuzu 3.5 tấn thùng kín NPR85KE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 3490 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 5160 x 2090 x 1900 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 3.5 tấn thùng bạt NPR85KE4

Xe tải isuzu 3.5 tấn thùng bạt NPR85KE4

TXuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 3490 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 5160 x 2090 x 1900 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 3.5 tấn thùng lửng NPR85KE4

Xe tải isuzu 3.5 tấn thùng lửng NPR85KE4

TXuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 3490 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 5160 x 2090 x 1900 mm

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 5.7 tấn thùng kín NQR75LE4

Xe tải isuzu 5.7 tấn thùng kín NQR75LE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 5700 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 5760 x 2120 x 2050 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 5.7 tấn thùng bạt NQR75LE4

Xe tải isuzu 5.7 tấn thùng bạt NQR75LE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 5700 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 5760 x 2120 x 2050 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 5.7 tấn thùng kín NQR75ME4

Xe tải isuzu 5.7 tấn thùng kín NQR75ME4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 5700 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 6220 x 2120 x 2050 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 5,7 tấn thùng bạt NQR75ME4

Xe tải isuzu 5,7 tấn thùng bạt NQR75ME4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 5700 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 6220 x 2120 x 2050 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 5 tấn thùng tập lái NQR75LE4

Xe tải isuzu 5 tấn thùng tập lái NQR75LE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 5700 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 5760 x 2120 x 2050 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 2.3 tấn thùng kín NMR77EE4

Xe tải isuzu 2.3 tấn thùng kín NMR77EE4

Xuất xứ : Isuzu Nhật Bản Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 Km Tải trọng: 2300 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3150 x 1895 x 1860 mm ==================================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại.

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 2.4 tấn thùng bạt NMR77EE4

Xe tải isuzu 2.4 tấn thùng bạt NMR77EE4

Trọng tải: 2400 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 3150 x 1850 x 1020/1875 mm ========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng kín NMR85HE4

Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng kín NMR85HE4

Trọng tải: 1950 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 4480 x 1860 x 1870/— mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng bạt NMR85HE4

Xe tải isuzu 1.9 tấn thùng bạt NMR85HE4

Trọng tải: 1950 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng:4470 x 1860 x 675/1880 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 15 tấn thùng bạt FVM34TE4

Xe tải isuzu 15 tấn thùng bạt FVM34TE4

Trọng tải: 15000 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 14.5 tấn thùng kín FVM34WE4

Xe tải isuzu 14.5 tấn thùng kín FVM34WE4

Trọng tải: 14500 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 8.3 tấn thùng lửng FVR34SE4

Xe tải isuzu 8.3 tấn thùng lửng FVR34SE4

Trọng tải: 8300 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 8 tấn thùng bạt FVR34SE4

Xe tải isuzu 8 tấn thùng bạt FVR34SE4

Trọng tải: 8011 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 8 tấn thùng kín FVR34SE4

Xe tải isuzu 8 tấn thùng kín FVR34SE4

Trọng tải: 7600 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 6.2 tấn thùng bạt FRR90NE4

Xe tải isuzu 6.2 tấn thùng bạt FRR90NE4

Trọng tải: 6250 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 6600 x 2370 x 2050 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 6 tấn thùng kín FRR90NE4

Xe tải isuzu 6 tấn thùng kín FRR90NE4

Trọng tải: 5750 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 6620 x 2330 x 2060 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải isuzu 6.8 tấn thùng lửng FRR90NE4

Xe tải isuzu 6.8 tấn thùng lửng FRR90NE4

Trọng tải: 6750 Kg Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải đông lạnh isuzu 13-14 tấn FVM

Xe tải đông lạnh isuzu 13-14 tấn FVM

Trọng tải: 13100 – 14150kg Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%) Kích thước thùng: 9350 x 2500 x 2550 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải  đông lạnh isuzu 6.9-7.7 tấn FVR

Xe tải đông lạnh isuzu 6.9-7.7 tấn FVR

Trọng tải: 6900 – 7700kg Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%) Kích thước thùng: 8350 x 2500 x 2550 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải  đông lạnh isuzu 5.8-6 tấn FRR

Xe tải đông lạnh isuzu 5.8-6 tấn FRR

Trọng tải: 5750 – 6000kg Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%) Kích thước thùng: 5900 x 2300 x 2280 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải  đông lạnh isuzu 2.2-5.5 tấn N-E4

Xe tải đông lạnh isuzu 2.2-5.5 tấn N-E4

Trọng tải: 2250 – 5450kg Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%) Kích thước thùng: 5570 x 2050 x 2020/1870 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000
Xe tải  đông lạnh isuzu 1.9-2.5 tấn QKR77HE4

Xe tải đông lạnh isuzu 1.9-2.5 tấn QKR77HE4

Trọng tải: 1900 – 2490kg Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%) Kích thước thùng: 4220 x 1720 x 1780 mm =========================== Liên hệ để biết chi tiết chương trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Liên hệ : 097 598 1000

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng - 097 598 1000

Tư vấn bán hàng - 097 598 1000

097 598 1000

097 598 1000

doantrinh@isuzuthanglong.com

doantrinh@isuzuthanglong.com

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 3
  • Hôm nay 21
  • Hôm qua 165
  • Trong tuần 381
  • Trong tháng 3,795
  • Tổng cộng 65,305

Top

   (0)  NHẬN BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để nhận được "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT" và các "CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI", Quý khách vui lòng điền form báo giá dưới đây: